XS Mega 6/45 13-01-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.985.612.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 27-01-2021

Kỳ 690: Thứ Tư, 13-01-2021

  • 19
  • 20
  • 21
  • 28
  • 33
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 19.778.012
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 929 300.000
Giải 3 16505 30.000

Quảng cáo