TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 20/07/2021

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 7 lượt 4 lượt 4 lượt 3 lượt
1 2 lượt 3 lượt 2 lượt
2 3 lượt 7 lượt 2 lượt 6 lượt
3 3 lượt
4 3 lượt 3 lượt 3 lượt 4 lượt
5 2 lượt 4 lượt 2 lượt
6 4 lượt 2 lượt 3 lượt 4 lượt
7 2 lượt 6 lượt 4 lượt 5 lượt
8 4 lượt 2 lượt 2 lượt
9 2 lượt 2 lượt 4 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1 0 lượt
2
3 1 lượt 1 lượt 0 lượt
4
5 1 lượt
6
7
8 1 lượt
9

Khu vực Dò vé số

Bạn có thể nhập các số từ 2 cặp số trở lên.

Add zalo: 0988.888.xxx để nhận KQXS và phân tích thống kê miễn phí 30 Ngày liên tiếp