TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 20/12/2020 - 20/01/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.39% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
1.39% 1 lượt
04
4.17% 3 lượt
05
1.39% 1 lượt
06
2.78% 2 lượt
07
1.39% 1 lượt
08
1.39% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
4.17% 3 lượt
11
4.17% 3 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
2.78% 2 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
1.39% 1 lượt
16
1.39% 1 lượt
17
2.78% 2 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
4.17% 3 lượt
20
2.78% 2 lượt
21
1.39% 1 lượt
22
5.56% 4 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
1.39% 1 lượt
26
4.17% 3 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
1.39% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.78% 2 lượt
31
2.78% 2 lượt
32
5.56% 4 lượt
33
2.78% 2 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
5.56% 4 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
1.39% 1 lượt
38
1.39% 1 lượt
39
4.17% 3 lượt
40
5.56% 4 lượt
41
1.39% 1 lượt
42
1.39% 1 lượt
43
4.17% 3 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
1.39% 1 lượt

Quảng cáo